Hoppa till innehållet

Arkitektens ord. Ljuset har i hög grad styrt form och produktval

Arkitektens ord

När det här huset skulle ritas var uppgiften att kombinera höga förväntningskvaliteter med en stor möjlighet till industrialiserad tillverkning och anpassningsbarhet. Dessutom skulle boendevärden och komfort för en stor potentiell målgrupp tillvaratas. En spännande utmaning eftersom priset för produkten samtidigt skulle hållas nere.

När huset togs fram lades vikt vid att det ska passa att uppföra både som kompletteringsbebyggelse med enstaka hus och som gruppbebyggelse med flera huskroppar. Detta ställer särskilda krav. Till exempel är färgsättningen på fasaderna flexibel och möjlig att anpassa efter stadsmiljön och önskemål från byggherren.

Generellt sett kräver ett sådant här hus kanske extra mycket av arkitekten eftersom det ska passa så många olika målgrupper.

Lägenheterna har disponerats runt en kärna bestående av ett ljust luftigt trapphus med en genomgående hiss. I mittdelen har även tekniken placerats med vertikala ventilations- och elschakt samt fläktrum högst upp vilket ger god tillgänglighet för service och lägre driftkostnader.

Lägenhetsutformningen är gjord för att kunna fungera för alla åldersgrupper trots de små ytorna. Lägenheterna uppfyller normalnivån när det gäller tillgänglighet. Ljusa enkla lägenheter med kompakt kök som ger möjlighet till matplats i anslutning. Varje badrum har egen tvätt.

Huset har det man brukar kalla klassiska boendekvalitéer. Ljuset har i hög grad styrt form och produktval. De målade väggarna och mycket av den fasta inredningen är vita, klinkergolven grå och trägolven har sin naturliga ådring.

Ska vi bygga hus som inte behöver renoveras eller målas om i onödan och passa hyresgäster idag och imorgon gäller det att vi väljer högkvalitativa klassiska material och färgsättningar som står sig över tiden.

Peter Lingstrand, arkitekt, Sydark Konstruera AB, Malmö.


By Formsmedjan. Powered by Yago